Vilko simbolinė reikšmė

Vilko simbolinė reikšmė

Photo by Robert Dewar
 

Mūsų kultūroje vilkai yra ypač klaidingai vertinami gyvūnai. Manoma, kad vilkas yra piktas, plėšrus ir šaltakraujis grobuonis. Tačiau toks įsitikinimas visiškai neatitinka realybės. Vilkai yra draugiški, visuomeniški ir protingi. Vilkai yra išdidūs medžiotojai, o ne siautėjantys žudikai.

Agresijos vilkai vengia, o vietoj jos renkasi protingesnę strategiją – diplomatiją arba atsitraukimą.

Fizinės kovos atveju vilką nugalėti yra labai sunku. Vilkai pasižymi didele drąsa, ištverme ir stiprybe. Be to, jie puoselėja artimus ryšius, todėl vilkui į pagalbą visada ateina jo draugai ir artimieji.

Nors vilkas turi pakankamai stiprybės, kad galėtų pats apsiginti, tačiau jis renkasi gyvenimą šeimos ir draugų apsuptyje. Vilkas turi labai stiprų šeimyninio gyvenimo poreikį.

Nepaisant stiprių artimų ryšių, vilkas sugeba išlaikyti savo asmeninį individualumą. Vilkai mus moko atrasti balansą tarp vienatvės ir buvimo su kitais.

Vilkas simbolizuoja laisvę, tačiau ši laisvė visada yra susieta su atsakomybe. Vilkas simbolizuoja priešybių vienybę.

Russian: Символическое значение волка
English: Wolf and its symbolic meaning